vitale mensen in vitale organisaties

PRCL, voor duurzame transitie

Vitaliteit = Duurzame Inzetbaarheid++

1 reactie

‘Iedereen langer, gezond en productief aan het werk.’

Dat is misschien wel het kortst mogelijke antwoord dat ik ben tegengekomen op de vraag wat duurzame inzetbaarheid betekent.

En wat willen we echt bereiken met aandacht voor duurzame inzetbaarheid? Welke vraag of behoefte hopen we hiermee te beantwoorden?

  • Is het de vergrijzing en daardoor de kanteling in de verhouding tussen mensen die productief werken en mensen die een pensioenuitkering krijgen? Moeten we langer gezond en productief werken omdat het allemaal anders niet meer betaalbaar is?
  • Of omdat we het ons niet meer kunnen permitteren alleen ontwikkelaandacht te geven aan de young professionals en dat blijvende ontwikkeling voor de 40+-er ook essentieel is.?
  • Of is het nodig omdat veranderingen elkaar in zo’n rap tempo opvolgen dat de levenscycli van producten en diensten steeds korter worden? Dat daardoor permanente ontwikkeling essentieel is om ook op de lange termijn waarde te kunnen blijven toevoegen.
  • Of omdat er innovatieve sprongen nodig zijn, niet alleen technologisch maar ook in de manier waarop we met elkaar en met de natuurlijke bronnen omgaan?

Duurzame inzetbaarheid wordt met name gekoppeld aan de eerste twee aspecten. In mijn optiek dient duurzame inzetbaarheid als thema meer dan dat. Het is ingebed in een breder verlangen om sociaal, economisch, ecologisch stappen te zetten naar een samenleving die duurzamer omgaat met mensen, milieu en meerwaarde (People, Planet, Profit)

In het Manifest van 100 bedrijven van 2012 wordt duurzame inzetbaarheid door de heer Tex Gunning, toen lid van de raad van bestuur van AKZO Nobel, in het bredere perspectief gezet.

bron: Manifest Duurzame Inzetbaarheid (oktober 2012)

bron: Manifest Duurzame Inzetbaarheid (oktober 2012)

Het is die maatschappelijke context die ik nog wel eens mis wanneer we concreet invulling geven aan duurzame inzetbaarheid. Het lijkt soms meer te gaan om het hebben van de checklist dan het durven aangaan van het gesprek en de echte verandering die daar bij hoort.

In het vervolg van zijn inleiding schetst de heer Gunning:

bron: Manifest Duurzame Inzetbaarheid (oktober 2012)

bron: Manifest Duurzame Inzetbaarheid (oktober 2012)

Interessant is dat hier het perspectief van vitaliteit wordt benoemd. Vitaliteit in brede zin en vitaliteit van de beroepsbevolking. En hij koppelt dit voor organisaties aan duurzaam ondernemen.

Welke aspecten zorgen er dan voor dat mensen en teams of organisaties duurzaam en vitaal hun plek in kunnen nemen en voorzien in de behoefte van klanten nu en in de toekomst?

En wat betekent dat dan voor de HR-manager van een bedrijf? Hoe geef je hieraan vorm? Op welke manier help je de verbinding te maken tussen de strategische doelen van de organisatie en kwaliteiten van mensen om de ambitie waar te maken? Welke randvoorwaarden zijn er nodig om de noodzakelijke bewegingen te blijven maken zowel voor mens als voor de organisatie?

Samen met Wilga Janssen van De Kunst van Anders, heb ik er voor gekozen om daarvoor het perspectief van vitaliteit te benutten. In de gesprekken en de interventies die we daarmee doen ontdekken we direct al een andere focus van de deelnemers. Een focus gericht op het vinden van de bruisende ideeën om verder te komen (zowel zelf als ook met het team).

Logo vitaliteitsaanjager KvA en PRCLMet de vitaliteitsaanjager wordt het proces opgang gebracht om te kijken naar de eigen individuele vitaliteit en/of de vitaliteit (ondernemende levenskracht) van het team waar je deel van uit maakt.

Ondernemende levenskracht die wordt beïnvloed door zowel interne aspecten als ook door de kracht van de verbindingen met ‘buiten’ en door het vermogen om tot vernieuwing te komen waar dit nodig is.

Tijdens onze masterclass op dinsdag 29 september 2015 nemen we je graag mee op reis door onze aanpak en laten je ervaren op welke manier dit bijdraagt aan het vrij maken van de energie om vooruit te kunnen.

Het thema Duurzame Inzetbaarheid krijgt daarmee een extra dimensie die de verbinding maakt voorbij alleen het eigen team of de eigen organisatie. Dat maakt dat voor ons dat

Vitaliteit = Duurzame Inzetbaarheid ++.

Auteur: Hildegonde Mostert

Ik begeleid sociale innovaties die duurzaam gezond leven als ambitie hebben. Als programma-manager werk ik aan het realiseren van de randvoorwaarden en vaardigheden, zodat vitale mensen in vitale organisaties kunnen werken aan wat er echt toe doet.

One thought on “Vitaliteit = Duurzame Inzetbaarheid++

  1. Pingback: Vitaliteit = Duurzame Inzetbaarheid ++ | Vitaliteitsaanjager

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s