vitale mensen in vitale organisaties

PRCL, voor duurzame transitie


Een reactie plaatsen

77% van innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie

Dat is een interessante constatering die ik tegenkwam in een publicatie van de Erasmus Universiteit en Panteia, naar aanleiding van een onderzoek dat door hen is uitgevoerd binnen de topsectoren. In Nederland zijn dat de sectoren Agro & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life sciences & health, Transport en opslag, Tuinbouw, Water. Recent is daar aan toegevoegd: Biobased economy (niet onderdeel van het onderzoek).

Er hebben ruim 1500 bedrijven binnen de topsectoren aan het onderzoek meegedaan. Lees verder


Een reactie plaatsen

Vitaliteitsaanjager: performance management nieuwe stijl

Ruim driekwart van de medewerkers in de zakelijke markt wil zelf de regie voeren over zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat blijkt uit de HR Benchmark 2014-2015 van Raet. Om medewerkers in beweging te krijgen en die regierol ook daadwerkelijk te laten pakken, zouden lijnmanagers performancemanagement moeten benaderen als een on-goingproces in plaats van een statische momentopname, Lees verder


1 reactie

Vitaliteit = Duurzame Inzetbaarheid++

‘Iedereen langer, gezond en productief aan het werk.’

Dat is misschien wel het kortst mogelijke antwoord dat ik ben tegengekomen op de vraag wat duurzame inzetbaarheid betekent.

En wat willen we echt bereiken met aandacht voor duurzame inzetbaarheid? Welke vraag of behoefte hopen we hiermee te beantwoorden? Lees verder


Een reactie plaatsen

23 juni 2015: ‘Teamvitaliteit’ voor zorg- en welzijnsorganisaties

Op 23 juni a.s. organiseert Bureau de Bont uit Amersfoort de RondeTafelbijeenkomst ‘Teamvitaliteit’ voor zorg- en welzijnsorganisaties. Als gastspreker zal ik daar een bijdrage leveren en in twee gastblogs heb ik alvast wat food for thought aangeleverd. 1. Van verbroken naar vitale verbindingen in de zorg 2. Teamontwikkeling door de bril van vitaliteit In deze rondetafelbijeenkomst besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn kenmerken van vitaliteit in de context van teams en organisaties?
  • Welke verbindingen zijn van vitaal belang voor een (zelforganiserend) team?
  • Hoe stimuleer je de vitaliteit van het team zodat de regelruimte wordt benut of gecreëerd?
  • Wat betekent vitaliteit voor het samenspel tussen teams en ondersteuning?

Ben je geïnteresseerd en denk je graag mee? Meld je aan via deze link.


2 reacties

Vitaal ondernemen als young professional en zelfstandig professional

Wat heb je nodig als Young Professional en Zelfstandig Professional om vitaal te ondernemen?
Vrijdag 24 april a.s. tijdens de Gooise Loopbaandag wordt daar in de programmalijn ‘Vitaal werken’ onder andere aandacht aan besteed.

Vanaf 1980 is de aandacht terug voor de zelfstandig ondernemer. Daarvoor was de aandacht vooral gericht op de grote ondernemingen. Een citaat uit die tijd: Some cynics say that big business owns the world of today. Whether that’s true or not, small business is inventing the world of tomorrow’. Juist daarom zijn zelfstandig ondernemers van vitaal belang voor de maatschappij waar ze onderdeel van zijn. Lees verder


3 reacties

Van overleven naar vitaal ondernemen in 2 fases (2)

Deel 2: van eigen regie naar vitaal ondernemen

Om te schakelen van de overlevingsstand naar vitaal ondernemen zijn twee fases te onderscheiden. De eerste heb ik beschreven in mijn vorige blog: nemen van eigen regie. Bij ondernemen ga je namelijk niet zitten wachten tot ‘het’ op je af komt maar je neemt actie en daar waar je invloed kunt uitoefenen doe je dat ook. En we kunnen vaak veel meer dan we zelf denken.

Nu verken ik graag met je wat er nodig is om de volgende stap te nemen en te komen tot ‘vitaal ondernemen’. Lees verder


1 reactie

Van overleven naar vitaal ondernemen in 2 fases (1)

Deel 1: van overleven naar eigen regie

Met vitaal ondernemen zet je je kracht zo in dat er steeds opnieuw waarde wordt toegevoegd. Voor de klant en voor jezelf. Een tussenstap naar vitaal ondernemen is om regie te krijgen op de situaties die zich voordoen. En  daarbij geldt dat ‘regie hebben op…’ iets anders is dan ‘controle hebben over…’. Lees verder