vitale mensen in vitale organisaties

PRCL, voor duurzame transitie


Een reactie plaatsen

Vitaal voelen, vitaal zijn: 25 september 2014, het hart centraal

Bij vitaliteit heeft iedereen weer een ander beeld. Veel zien vooral blozende, zeer gezonde sporters voor zich of mensen die met heel veel energie het schijnbaar onmogelijke voor elkaar krijgen. Waar bestaat het eigenlijk uit?  Kan ik het beïnvloeden? En welk effect heeft dat dan?

Uit het Blue Zones onderzoek blijkt dat over de wereld 5 plekken zijn waar mensen significant ouder worden. In  de blogbijdrage van 13 mei 2014 schreef ik hier eerder over. Eén van de 9 lessen die ze uit dat onderzoek hebben gehaald gaat over het vermogen van deze mensen om hun stress kwijt te raken. Of wel het vermogen Lees verder


Een reactie plaatsen

Terug van vakantie: hoe voed u uw vitaliteit?

Na een periode van rustig aan, andere mensen ontmoeten, de zinnen verzetten, breekt langzamerhand de tijd weer aan van ‘alles in het gareel’. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik merk toch wel dat het wat aanpassing vraagt. Een beetje weerstand tegen ‘het gareel’ hoort daar dan ook wel bij, merk ik.

De vraag die dan steevast bij mij naar boven komt: hoe zorg ik er voor dat ik het gevoel van openheid, vrijheid langer kan vasthouden en benutten? Hoe zorg ik er voor dat ik me minder geleefd voel, beter instaat om invloed uit te oefenen op wat er gebeurt en toe te voegen wat er toe doet? Met andere woorden: Lees verder


Een reactie plaatsen

Dare to differ: gezondheidsbevordering te duur

Op 30 juni kopten de kranten ‘Bevorderen gezondheid werknemer te duur’

Mijn belangstelling was toen natuurlijk gewekt. En zoals wel vaker, bleek de inhoud genuanceerder te zijn dan dat. De kop was naar aanleiding van een artikel gepubliceerd door het RIVM.
Het onderzoek onder ruim 3100 bedrijven Lees verder


1 reactie

Transitie: van ik en jij naar samen

Hoe simpel kunnen we het maken? In de vorige blogbijdrage heb ik geschreven over de beweging die volgens mij noodzakelijk is: van ziektebestrijding naar gezondheidsbevordering. En voor de helderheid, dit is een beweging die niet alleen gaat over fysieke gezondheid. Het gaat ook over de manier waarop we in organisaties van de ene crisisbestrijding naar de andere gaan (re-organisaties buitelen vaak over elkaar heen), over de financiële wereld, het milieu, de zorg, noem maar op.  Lees verder


5 reacties

Transitie: hoe simpel kunnen we het maken?

Kent u dat: sommige uitspraken van beroemde mensen blijven maar naar boven komen. En dan weet je ze nooit helemaal precies, maar wel bij benadering. Bij mij is dat op dit moment bij voortduring de uitspraak van Einstein: Je kunt een probleem alleen maar oplossen vanuit een andere manier van denken dan waarin het is ontstaan. Lees verder


2 reacties

Wat heeft zingeving met resultaten halen te maken?

De afgelopen week sprak iemand mij er op aan dat het bij mij eigenlijk altijd over zingeving lijkt te gaan. Wel mooi, zei hij, maar moet je misschien niet zo laten zien… Gewoon hard werken en resultaten halen, dat doe je goed. Dat dan gekoppeld aan zingeving is een bonus maar niet iets waar het om gaat.
I dare to differ…… Lees verder


Een reactie plaatsen

Duurzaam gezond leven: vitale mensen in vitale organisaties

Ooit van de Blue Zones gehoord? Ik tot voor kort nog niet. En het is fascinerend! Het gaat over 5 gebieden verspreid over de wereld waar mensen significant langer leven. Dan Buettner is in 2004 samen met National Geographic het onderzoek gestart. Allereerst natuurlijk om de gebieden te vinden. Vervolgens zijn de overeenkomsten tussen deze mensen, hun leefstijl en leefgemeenschappen onderzocht. Lees verder


3 reacties

Duurzaam gezond leven: je kunt meer dan je denkt!

In de afgelopen periode heb ik samen met een aantal collega’s me verdiept in de Positieve Psychologie. Het handboek voor positieve psychologie, geschreven door onder andere Ernst Bohlmeijer van de Universiteit Twente, geeft een mooi overzicht van het proces waar ook de psychologische wetenschap doorheen gaat. Lees verder


3 reacties

Duurzaam gezond leven: droom of noodzaak?

Nadat de vorige drie bijdrages kleuring hebben gegeven aan het begrip transitie wil ik deze keer de aandacht richten op dat andere grote begrip van deze blog: duurzaam gezond leven.

Het is mijn wens en misschien wel de wens van ons allemaal, om met elkaar duurzaam gezond te leven, met onze buren, onze familie, met de mensen uit ons dorp, onze stad, onze provincie, ons land, de landen om ons heen en de hele wereld. Klein en groot dus. Lees verder


2 reacties

Transitie: handelen vanuit de kern

In tijden van transitie is chaos onvermijdelijk. Het leidt zowel tot verval als vernieuwing. En beiden zijn nodig. Het boek van Jan Rotmans, ‘In het oog van de orkaan’ maakt voelbaar waar onder andere chaos voor nodig is en waar het aan bijdraagt.
Chaos, of turbulente beweging, heeft als kenmerk dat de vaste kaders van daarvoor ineens geen houvast meer geven en dat het lijkt alsof je steeds opnieuw moet uitvinden wat werkt en wat niet werkt. Lees verder