vitale mensen in vitale organisaties

PRCL, voor duurzame transitie

Over

Wat is mijn visie:
Vitale mensen in vitale organisaties zijn de basis voor een vitale en veerkrachtige H.M. Mostertsamenleving die toekomstbestendig is voor de volgende generaties. Met mijn werk op het snijvlak van mens en organisatie draag ik bij aan het realiseren van deze samenleving met ruimte voor iedereen.

Hildegonde Mostert

 

Waar geloof ik in:
Ik geloof er in dat energieke en veerkrachtige mensen in staat zijn om te leren en te ontwikkelen en daardoor steeds weer oplossingen realiseren die van waarde zijn. En ik geloof in de kracht van de professional als regisseur van de eigen vitaliteit en de vitaliteit van de samenwerking. Leidinggevenden en directeuren faciliteren de professional, zodat een wederzijds versterkend proces ontstaat: vitale mensen in vitale organisaties.

Met wie werk ik:
Professionals, directeuren en leidinggevenden uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven die samenwerken in organisaties van 5-250 medewerkers en korte, praktische impulsen nodig hebben om vitaal en veerkrachtig waarde te kunnen blijven toevoegen.

Wat maakt dat ik gekwalificeerd ben:
Al ruim 25 jaar heb ik ervaring op het gebied van Leren & Ontwikkelen van mens en organisatie. Zowel als onderdeel van (grotere) organisaties en als zelfstandig ondernemer (ruim 12 jaar). Ik werk adviserend, als trainer/coach of tijdelijk mee  in organisaties waar is ervaren dat echt veranderen meer vraagt dan het veranderen van de structuur.
Ik werk daarbij praktisch en resultaatgericht. Soms in grote organisaties als Staatsbosbeheer en soms voor kleine innovatieve initiatieven die helpen om iedereen in onze maatschappij ruimte te geven om mee te doen naar vermogen. Het programma voor preventie van leesproblemen van de stichting Platform Dyslexie Nederland is daar een voorbeeld van.
Kleine interventies op ieder niveau brengen samen een krachtige beweging op gang. Dat geldt zowel voor ieder mens persoonlijk als voor teams en samenwerkingsverbanden.
Deze ervaring is onderbouwd door onder andere een masters opleiding HRM (1999), Performance Improvement trainingen (2003-2008) en leergang Business Development & Innovatie (2012). Doorleven wat verandering is en hoe vitaliteit voor mijzelf werkt als zelfstandig professional is een belangrijke inspiratiebron voor de dingen die ik doe.

 

voor duurzame transitie