vitale mensen in vitale organisaties

PRCL, voor duurzame transitie


Een reactie plaatsen

Onderwijs van goed naar uitstekend

Hoe trots mag je zijn als je werkt in het onderwijs en er wordt een rapport van de OESO gepresenteerd met de titel: Onderwijs Nederland 2016, fundament voor de toekomst!

Enorm trots! Want dat is waar je in het onderwijs aan werkt: het fundament van onze samenleving in toekomst. In het rapport worden de uitdagingen beschreven om de beweging van goed naar uitstekend te maken.Superschool

Lage waardering
En dan is het bijzonder dat de waardering van ons als samenleving voor het vak van leerkracht laag is. En ook voor de leerkrachten zelf is het vaak een hele klus om te blijven ervaren dat wat ze doen er echt toe doet. Lees bijvoorbeeld het boek van Eric van ’t Zelfde met als titel Superschool. Hierin wordt het krachtenveld beschreven van een school, directie en de leerkrachten die met elkaar de beweging maken van ‘onder de maat’ naar ‘superschool’. Dat deze beweging mogelijk is heeft vooral te maken met de enorme inzet van de leerkrachten om te blijven leveren wat nodig is zodat leerlingen stappen kunnen zetten. Lees verder